Jak sprawdzić wytrzymałość kartonu?

Opakowania kartonowe są skutecznym sposobem ochrony wysyłanych przedmiotów. Zabezpieczają towar przed uszkodzeniem mechanicznym, jak i działaniem czynników zewnętrznych. Aby jednak opakowanie wykonane z tektury spełniło swoje zadanie, musi być wytrzymałe i trwałe.

Jak sprawdzić wytrzymałość opakowań kartonowych?

Znanych jest kilka metod służących do tego, żeby sprawdzić wytrzymałość opakowań kartonowych.

  • BCT (Box Compression Test) – jest to test odporności na ściskanie, wykonywany na uformowanym opakowaniu. Pudełko umieszcza się między 2 płytki ściskające, które zwiększają siłę, aż do momentu, kiedy pojawią się na nim odkształcenia. Badanie to umożliwia określenie maksymalnego naciski, jaki wytrzymuje złożony karton. Podczas testu BCT zmienia się położenie płyt, a wytrzymałość na ściskanie sprawdzana jest w pozycji podłużnej, poprzecznej i pionowej,
  • ECT (Edgewise Crush Test) – to test odporności na zgniatanie krawędziowe. Podczas niego surowiec poddawany jest naciskowi na krawędzie. Tektura w kształcie prostokąta ustawiona jest pionowo, a więc kierunek nacisku jest identyczny, jak w sytuacji użytkowania opakowania. Badanie ECT kończy się z chwilą pojawienia się na tworzywie odkształceń,
  • FCT (Flat Crush Test) – jest to test odporności na zgniatanie płaskie. W tej metodzie okrągły kawałek tektury ustawia się pomiędzy płytami ściskającymi. Prasa wywiera na materiał nacisk, aż do momentu załamania się pofalowanej warstwy tektury. Technika FCT stosowana jest do określenia wytrzymałości tektury 2 i 3- warstwowej. Im większa siła okazuje się niezbędna do użycia, aby tektura uległa zgięciu, tym oczywiście materiał jest wytrzymalszy na uderzenia i przebicia,
  • Wchłanianie wody – wytrzymałość kartonu zależy też od tego, jak bardzo wchłania on wodę. Jeżeli wchłania jej znaczną ilość, wówczas opakowanie nie będzie stanowiło wystarczającej ochrony w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Problematyczne też okaże się przetwarzanie tego surowca, czyli na przykład jego zadruk. Badanie to wykonuje się poprzez zanurzenie próbki na określony czas w wodzie. Następie sprawdza się, w jaki stopniu w tym czasie zwiększyła się jej masa. Określa się, iż przy wzroście 1 procenta zawartości wilgoci, tworzywo to traci do 10 procent swojej wytrzymałości. Wilgoć skutkuje mniejszą odpornością tektury i prowadzi do jej odkształceń.
  • Wytrzymałość na przepuklenie– badana jest też maksymalna wytrzymałość kartonu na przepuklenie, a podczas testu arkusz tektury poddaje się naciskowi działającemu prostopadle do jego powierzchni. Nacisk na jedną stronę powierzchni próbki wzrasta równomierne. Test kończy się, kiedy próbka pęka, wówczas podaje się wynik w kilo Pascalach (kPa).

Na wytrzymałość opakowań kartonowych wpływa wiele czynników. Najważniejsza jest jednak ilość, ułożenie i gęstość wszystkich warstw. Im większa liczba warstw o wysokiej gramaturze, tym karton jest sztywniejszy i odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne. Najwytrzymalsze opakowania z tektury falistej 5-warstwowej wykorzystuje się do pakowania ciężkich i wielkogabarytowych towarów.