Specyfikacja techniczna

Niniejsza specyfikacja powstała w celu przybliżenia klientom naszej firmy wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do druku offsetowego. Stosowanie się do niej pomoże zaspokoić oczekiwania klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji.

1. SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

1.1. Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać w następujący sposób

– na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD lub DVD), pendrivach, kartach pamięci.
– za pomocą serwerów zewnętrznych zapisanych w postaci linków do ściągnięcia : wetransfer…. itp
– lub przesyłać odpowiednio na serwer FTP:

ftp.karton-pak.com.pl
użytkownik i hasło: prosimy o kontakt

Przy stałej współpracy, istnieje możliwość utworzenia na serwerze konta przypisanego do konkretnego klienta.

Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę e-mail (dtp@karton-pak.pl), o ile wielkość pracy nie przekracza rozmiaru 50 MB.

1.2 Do plików właściwych proponujemy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg.

1.3. Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów.

2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

2.1. FORMAT STRONY I SPADY:

Grafika powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm z każdej strony wykrojnika.

Wszystkie ważne elementy graficzne projektu powinny być oddalone od brzegu formatu docelowego (linii cięcia) o min. 5 mm (margines od krawędzi formatu) lub przechodzić w spad

2.2. PASERY, LINIE CIĘCIA, LINIE BIGÓW

Pasery i linie cięcia nie są konieczne –praca musi być umieszczona centralnie na stronie.

2.3. FORMATY PLIKÓW

Preferujemy i zalecamy format PDF w wersji 1.5, zgodny ze standardem drukarskim PDF/X-4 i postscriptowe. Ewentualnie przyjmujemy pliki otwarte (pakiet Adobe od wersji CS6, CorelDRAW do wersji X10) koniecznie z załączonymi czcionkami lub czcionkami zamienionymi na krzywe i linkami do osadzonych elementów. Nie odpowiadamy za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania programów i użytych w nich efektów specjalnych.

Inne dopuszczalne formaty:

Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia graficznego istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików otwartych:

AI – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
EPS – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
CDR – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
TIFF – zalecany format zapisu bitmap (proszę uwzględnić uwagi zawarte w punkcie dotyczącym wymagań technicznych zdjęć)
PSD – jw., należy pamiętać o załączeniu czcionek bądź zamianie tekstów na krzywe

Nie przyjmujemy plików formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS), Excel (XLS, XLSx), jpg

2.4. KOLORY

Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej (trybie) CMYK.

Zalecamy standard europejski FOGRA39. Kolory dodatkowe (PANTONE), których użycie nie zostało skonsultowane z drukarnią, zostaną automatycznie zamienione na ich odpowiedniki CMYK.

Kolor czarny powinien być uzyskany poprzez użycie tylko czarnego koloru (proszę zwrócić na to uwagę zwłaszcza w programach do grafiki bitmapowej, takich jak Adobe Photoshop – problem powstaje przy konwersji z RGB na CMYKa).

Suma pokrycia farb (total ink) nie powinna przekraczać 300%. Jako „głęboka czerń” proponujemy użycie wartości

C50 M40 Y40 K100.

Czarne obiekty (K100) w miarę możliwości technicznych zostaną nadrukowane (overprint). Nie odpowiadamy za błędy spowodowane nadaniem nadrukowania obiektom w innych kolorach (wypełnienia i obrysy w CMYKu). Nie odpowiadamy za nadanie obiektom innego trybu mieszania niż : zwykły (tryby mieszania za które nie bierzemy odpowiedzialności to mnożenie, rozjaśnienie, ściemnianie, różnica, nasycenie, jasność itd..). Kolor biały nadrukowany w procesie RIPowania zalewany jest kolorem znajdującym się pod nim. Nie jesteśmy w stanie zawsze zauważyć tych błędów w przesłanych do nas materiałach i ich poprawić podczas przygotowywania materiałów do druku.

2.5. ZDJĘCIA

Bitmapy (zdjęcia) powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 ppi. Poniżej tej wartości zachodzi utrata jakości obrazu – wyraźna pikselizacja. W przypadku zamiany na bitmapę tekstów lub innych drobnych elementów wektorowych zalecamy rozdzielczość min. 600ppi. Grafiki czarno-białe powinny być zapisane w trybie skali szarości (tj. zawierające tylko kolor czarny). Przesłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia.

2.6. PISMO I LINIE

Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

− dla krojów jednoelementowych 5 pt
− dla krojów dwuelementowych 6 pt

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:

− dla krojów jednoelementowych 6 pt
− dla krojów dwuelementowych 8 pt

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.

2.7. USZLACHETNIENIA : LAKIER WYBIÓRCZY, ZŁOCENIE, TŁOCZENIE

Jeżeli w pracy występuje lakier wybiórczy, tłoczenie, coldfoiling, hotstamping lub wykrojnik należy przygotować je jako kolor spotowy z włączoną funkcją overprint. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z nadania innym obiektom w projekcie tych samych kolorów co : siatka wykrojnika, tłoczenie, lakiery (obiekty te zostaną wyłączone w procesie RIPowania i nie znajdą się na wydruku).

2.8. WYKROJNIKI

Linie wykrojnika (grubość 1 pkt/0,3 mm, linia ciągła dla oznaczenia noży, linia przerywana dla bigów) proszę umieścić bezpośrednio na projekcie i nadać im kolor dodatkowy (panton spotowy) oraz nadrukowanie (overprint). Poprawna wersja wykrojnika na który ma być nanoszona grafika to ta wysłana przez nasz dział technologiczny, lub wykrojnik klienta – ale przed projektowaniem grafiki na nim musi być on skonsultowany z naszym działem technologicznym w celu potwierdzenie jego poprawności.

Nasz dział graficzny każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone.

Dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany wykonane przez firmę Karton-Pak na życzenie klienta traktowane są jako dodatkowa usługa za opłatą.

©2023 Copyright - KARTON-PAK / ul. Mleczna 13, 43-400 Cieszyn / tel. +48 33 47 98 660 / biuro@karton-pak.pl