Tektura a ekologia – jak wygląda recykling tektury?

Recykling tektury jest bardzo skuteczną metodą ochrony środowiska naturalnego. To proces odzyskiwania, w czasie którego materiały odpadowe przetwarza się ponownie w surowce substancje oraz materiały niezbędne do produkcji zupełnie nowych towarów. Materiały, które nadają się do recyklingu, oznacza się odpowiednim kodem. To najlepszy sposób na zagospodarowanie zbędnej tektury. Jak wygląda recykling takiego materiału? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Recykling – co to takiego?

Recykling jest umownie przyjętą nazwą na wybrane procesy i czynności, które wprowadzono celem skutecznego odzyskiwania surowców z odpadów komunalnych, na przykład plastiku. W takim przypadku zużywa się możliwie najmniejsze ilości energii, a koszty odzysku mają być o wiele niższe, aniżeli w wypadku ponownego wyprodukowania odzyskiwanych surowców.

Najważniejszą kwestią jest tutaj właściwa segregacja odpadów, czyli wykorzystanie specjalnych koszy z przeznaczeniem do sortowania śmieci. Pojemniki te mają odpowiednie kolory i ustawiane są w miejscach wyznaczonych do tego celu.

Wybrane materiały, jak np. tektura i papier można odzyskiwać nawet kilka razy, a zatem czemu nie skorzystać z takiej możliwości? Materiały te powinny trafiać do utylizacji dopiero wówczas, gdy stracą całość swojego potencjału, a szybko do tego nie dochodzi. Recykling stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia ekologicznego życia oraz wprowadzenia zasad less i zero waste.

Przetwarzanie tektury – kto się nim zajmuje?

Recykling tektury jest w praktyce złożonym procesem, który składa się z wielu etapów. Niemniej jednak najważniejsze części tego procesu to przekształcenie odpadów w surowiec wtórny nadający się do ponownego użycia, czym zajmują się specjalne firmy mające na wyposażeniu instalacje do recyklingu makulatury.

Musi zostać jednak do nich dostarczone właściwie przygotowane odpady tektury. Takie materiały przywożą przedsiębiorstwa zajmujące się na co dzień przetwarzaniem odpadów wszelkich frakcji. Dla części spośród nich najważniejszym obszarem działania jest właśnie recykling tektury.

Recykling tektury – jak wygląda?

Tektura może zostać poddana procesowi recyklingu na kilka różnych sposobów, niemniej najpowszechniejszym jest odzysk celulozy. Recykling tektury złożony jest z pięciu etapów:

  • rozwłókniania,
  • usuwania zanieczyszczeń w sposób mechaniczny,
  • odbarwiania,
  • bielenia,
  • odwadniania.

W trakcie rozwłókniania tektura mieszana jest z gorącą wodą, w efekcie czego rozdzielona zostaje ona na włókna celulozowe. Poddaje się ją również procesowi wstępnego czyszczenia.

Następnie odbywa się mechaniczne usuwanie tak zwanych ciężkich zanieczyszczeń, a później masa transportowana jest do sortowników frakcjonatora, gdzie rozdziela się ją na długie oraz krótkie włókna celulozowe. Kolejna czynność to zagęszczenie masy.
Odbarwianie jest konieczne w przypadku, gdy zamierza się przetworzyć tekturę na papier gazetowy lub papier do pisania. Metoda ta opiera się na zastosowaniu flotacji, czyli usuwaniu farb drukarskich poprzez wprowadzenie pęcherzyków powietrza, które separują cząstki barwnika od masy papierowej.

Następny krok obejmuje proces bielenia masy makulaturowej, gdzie używa się środków chemicznych, takich jak podsiarczan sodu lub nadtlenki, w celu uzyskania pożądanego stopnia wybielania.

Ostatni etap to odwadnianie masy przy użyciu filtrów ślimakowych lub tarczowych. Ostateczny materiał jest następnie poddawany prasowaniu i staje się gotowy do produkcji wybranego produktu, na przykład pudełka kartonowego.

Recykling tektury a środowisko i klimat

Recykling tektury stanowi efektywny środek ograniczający zużycie naturalnych zasobów i chroniący istotne dla naszej przyszłości lasy. Przez jej przetwarzanie oszczędzamy energię i wodę, a także zmniejszamy emisję CO2, co przyczynia się do przeciwdziałania postępującym zmianom klimatu.

Istotne jest także, że produkcja papieru i kartonu z materiałów poddanych recyklingowi znacząco redukuje zanieczyszczenie środowiska. Działając na rzecz recyklingu tektury, możemy również pozbyć się wielu milionów ton papierowych odpadów, które negatywnie wpływają na nasze otoczenie, stanowią poważne zagrożenie dla przyrody i jedno z głównych wyzwań współczesności.

Tektura z recyklingu – dlaczego warto jej używać?

Przede wszystkim dlatego, że opakowania tekturowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż inne alternatywy. Stanowią najbardziej ekologiczny sposób pakowania produktów i przesyłek. Dlaczego tak jest? Ponieważ tektura to materiał wtórny, który unika składowiska odpadów, a zamiast tego jest poddawany recyklingowi, co pozwala mu na zyskanie drugiego, trzeciego, czy nawet czwartego życia. Z reguły z recyklingu tektury powstają nowe opakowania, różne rodzaje papieru, a także płyty meblarskie.