TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO PŘÍPRAVU MATERIÁLŮ PRO OFSETOVÝ TISK

Tato specifikace byla vytvořena za účelem seznámení našich zákazníků s technickými požadavky na přípravu materiálů pro ofsetový tisk. Její dodržování pomůže splnit očekávání zákazníka ohledně obsluhy a kvality produktu a zároveň vám umožní splnit výrobní standardy.

1. ZPŮSOB DODÁNÍ MATERIÁLŮ K TISKU

1.1 Digitální materiály by měly být dodány následovně:

– na nejoblíbenějších digitálních nosičích dat formátovaných na systémech PC nebo Mac (CD nebo DVD), pendrivech, SD paměti.

– pomocí externích serverů uložených jako odkazy ke stažení: wetransfer…. atd

– nebo nahrát na FTP server:

ftp.karton-pak.com.pl

uživatelské jméno a heslo: kontaktujte nás prosím

Za stálé spolupráce je možné vytvořit účet na serveru přiřazený konkrétnímu klientovi.

Soubory je možné zasílat e-mailem (grafika@karton-pak.pl), pokud velikost díla nepřesáhne 15 MB.

1.2 Doporučujeme, abyste ke správným souborům připojili náhled v nízkém rozlišení ve formátu *.jpg.

1.3 Za datum dodání digitálních materiálů se považuje doba dodání kompletních materiálů, které nevyžadují vylepšení.

2. ZPŮSOB DODÁNÍ PŘÍPRAVY K TISKU

2.1 FORMÁT STRÁNKY A SPADÁVKY

Grafika by měla mít spadávky alespoň 3 mm na každé straně.

Všechny důležité grafické prvky projektu by měly být v minimální vzdálenosti od okraje cílového formátu (čáry řezu). 5 mm (okraj od okraje formátu).

2.2. Registrační značky, řezné linie, linie bigování

Registrační značky a řezné linie nejsou nutné – dílo musí být umístěno centrálně na stránce.

2.3. FORMÁTY SOUBORŮ

Preferujeme a doporučujeme PDF verzi 1.5, kompatibilní s tiskovým standardem PDF/X-4 a PostScriptem. Případně přijímáme otevřené soubory (balíček Adobe pro CS6, CorelDRAW pro X8) nutně s připojenými fonty nebo fonty převedenými na křivky a odkazy na vložené prvky. Neneseme odpovědnost za chyby způsobené nesprávným provozem programů a speciálních efektů v nich použitých.

Jiné přijatelné formáty:

Po předchozí konzultaci s pracovníkem grafického studia je možné dodat podklady ve formě otevřených souborů

AI – všechny texty převedené na křivky nebo připojená fonty

EPS – všechny texty převedené na křivky nebo připojená fonty

CDR – všechny texty převedené na křivky nebo připojená fonty

TIFF – doporučený formát pro uložení bitmap (všimněte si prosím poznámky v sekci technické požadavky na fotografie)

PSD – jak je uvedeno výše, nezapomeňte připojit fonty nebo převést texty na křivky

Nepřijímáme soubory Microsoft Word (DOC, DOCX) a PowerPoint (PPT, PPS), Excel (XLS, XLSx)

2.4. BARVY

Materiály musí být připraveny v barevném prostoru (režimu) CMYK.

Doporučujeme evropskou normu FOGRA39. Dodatečné barvy (PANTONE), jejichž použití nebylo konzultováno s tiskárnou, budou automaticky převedeny na jejich ekvivalenty CMYK.

Černá barva by měla být získána použitím pouze černé barvy (pozor na to zejména v programech pro bitmapovou grafiku, jako je Adobe Photoshop – problém nastává při převodu z RGB do CMYK).

Celkové pokrytí inkoustem (total ink) by nemělo přesáhnout 300 %. Pro „hlubokou černou“ doporučujeme použít hodnotu

C60 M40 Y40 K100.

Černé předměty (K100) budou přetištěny (overprint), pokud je to technicky možné. Neneseme odpovědnost za chyby způsobené potiskem předmětů v jiných barvách. Bílá barva vytištěná v procesu RIP je zaplavena barvou pod ní.

2.5. FOTOGRAFIE

Bitmapy (fotografie) by měly mít rozlišení alespoň 300 ppi. Pod touto hodnotou dochází ke ztrátě kvality obrazu – zřetelná pixelace. V případě převodu textů nebo jiných malých vektorových prvků do bitmapy doporučujeme rozlišení min. 600 ppi. Černobílá grafika by měla být uložena v režimu stupňů šedi (tj. obsahující pouze černou). Odesílání grafiky s nižším rozlišením znamená souhlas se snížením kvality fotografie

2.6. PÍSMO A ČÁRY

Minimální velikost písma vytištěného jednou barvou je:

− pro jednodílná písma 5 bodů

− pro dvoudílná písma 6 bodů

Minimální stupeň písma tištěného více než 1 barvou nebo obráceně je:

− pro jednodílná písma 6 bodů

− pro dvoudílná písma 8 bodů

Nejmenší povolená tloušťka čáry je 0,3 bodu. Čáry provedené obráceně nebo ve více než jedné barvě by měly mít tloušťku nejméně 0,5 bodu.

2.7. SELEKTIVNÍ LAK, ZLACENÍ, RAŽBA

Pokud dílo obsahuje selektivní lak, ražbu, coldfoiling, hotstamping nebo raznice, mělo by být připraveno jako přímá barva se zapnutou funkcí přetisku. Neneseme odpovědnost za chyby způsobené tím, že ostatním objektům v projektu dáme stejné barvy jako: síťka raznice, ražba, laky (tyto objekty budou vyloučeny z procesu RIP a nebudou vytištěny)

2.8. RAZNICE

Linie raznice (tloušťka 1 bod/0,3 mm, plná čára pro značení nožů, přerušovaná čára pro rýhy) by měly být umístěny přímo na projektu a měly by být doplněny barvou (spot pantone) a přetiskem (overprint). Správná verze raznice, na kterou má být grafika nanesena, je ta, kterou zašle naše technologické oddělení, nebo raznice zákazníka- před projektováním grafiky na ní je však nutné ji konzultovat s naším technologickým oddělením, abychom potvrdili její správnost.

Naše grafické oddělení pokaždé ověřuje správnost podkladů dodaných zákazníkem, ale nezaručuje, že budou zaznamenány všechny chyby a nesrovnalosti ve vztahu k výše uvedené specifikaci.

Další operace zaměřené na úpravu souborů tak pro soulad se specifikací a všechny změny provedené společností Karton-Pak na přání zákazníka, jsou považovány za doplňkovou službu za příplatek.